06-27896953 info@jobcoaches.nu
Jobcoach psychische aandoening

Psychische aandoening

Ook voor mensen met een psychische aandoening kan werk heel erg belangrijk zijn. Werk biedt structuur, een inkomen, sociale contacten en waardering. Werk is een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving. Mensen met een psychische aandoening krijgen vaak te maken met stigmatisering als het gaat om werk. Het is van belang dat de juiste ondersteuning hierbij geboden wordt. Wij willen mensen ondersteunen bij het zich geaccepteerd voelen en gewaardeerd voelen door middel van werk!

 

 

 

Afspraak maken met een jobcoach

Jobcoach autisme
Zorgcoach